Modeller på 3 scener

Croquisfestivalen tilbyder en mangfoldighed af tegnetilbud til deltagerne. Vi ønsker at give dig så mange tilbud med så stor variation, at du føler at du ikke kan nå alt hvad du ønsker, …… og så alligevel. Vi ved, at du lader dig friste og bliver inspireret til at yde mere end du er vant til. Som flere tidligere deltagere har sagt, så er det en fantastisk oplevelse du får, når du når det punkt, hvor hjernen slår helt fra og du bare tegner og tegner.

I den store hal er der opbygget 3 scener, der er opdelt efter, hvor længe modellerne står i de samme stillinger, så du altid kan skifte til det tempo, som du føler lige matcher dine behov, og/eller du kan skifte til den model, som inspirerer dig mest:

Scene 1 er den hurtige scene med stillinger på 2-3 minutter.
Scene 2 er den traditionelle scene med stillinger på 5-7 minutter.
Scene 3 er den langsomme scene med stillinger på 10-15 minutter

Indretning af salen
Vi har sat en række opslagstavler op langs væggene, hvor du kan sætte nogle af dine tegninger op til inspiration og dialog med andre.

Os der står bag Croquisfestivalen i Borup opfatter croquis-disciplinen som en inspiration til en mangfoldighed af udtryksmuligheder. Fascinationen af menneskekroppen har historisk været en varieret inspirationskilde til billedkunstværker i mange stilretninger og kunstretninger.

Når 70-80 tegnere/kunstnere mødes i en fælles weekend, er der rig lejlighed til at se mange forskellige udtryk og få snakket med andre kunstnere, der måske har andre ideer end dig for hvilke udtryk, der bedst formidler den menneskelige krop.

Og det praktiske………
På alle scener står modellerne i 45 minutter, hvorefter de holder 15 minutters pause.
Vi beder dig om at være stille under sessionerne og bruge pauserne til at forberede dig. For meget uhensigtsmæssig støj forstyrrer modellernes koncentration.

Mobiltelefoner skal naturligvis være på lydløs eller være slukkede.

BEMÆRK – vi starter til tiden og slutter til tiden, selvom folk ikke er kommet på plads.

Du skal selv medtage materialer og redskaber. Der er plads til staffelier og opsatser til dem, der vil modellere, men du skal selv medbringe det, som du har brug for. Det er en af grundene til, at vi åbner lokalerne 1 time, før vi starter.