Den censurerede croquisudstilling

Croquisfestivalen slutter med en censureret croquisudstilling, hvor der udvælges 20 af deltagernes værker til ophængning, og de vil herefter blive præsenteret og kommenteret af censorerne.

Blandt de 20 værker vil censorerne udvælge enkelte værker til præmiering.

Deltagernes valg
Du har som deltager på Croquisfestivalen også en stemme, idet vi slutter Croquisfestivalen af med “Deltagernes valg”, der foregår ved at deltagerne sætter en “post it” på det værk ud af de ophængte 20 værker, som de mener er det bedste.
Der er naturligvis også en præmie til den deltager, der får flest stemmer.

Censorer ved croquisfestival 2022 er: Peter Michael Hornung, Fie Norsker samt kunstforeningens formand Lise Ingemand.

Peter Michael Hornung (f. 1950) er kunsthistoriker og kunstfkritiker. Han er uddannet magister i kunsthistorie fra København Universitet i 1981. Han var kunstkritiker ved Berlingske Tidende fra 1979-1988, og Peter Michael har siden 1988 været fast kunstkritiker ved dagbladet Politiken.
Bestyrelsesmedlem for Mogens Zielers Fond fra 1994, Billedhuggeren Gerhard Hennings Legat, Institutionen San Cataldo 1996-2008, Bakkehusmuseet fra 2001, Politikens Kunstudvalg og Den Danske Museumspris u. Bikubenfonden 2001-04 og censor ved Københavns Universitet.
Peter Michael Hornung er forfatter til flere bøger og har redigeret bøger om kunst og kunstnere. Han har tillige bidraget til årbøger, leksika, kataloger og kunsttidsskrifter m.m. og er fagkonsulent ved Danmarks Nationalleksikon.

Fie Norsker (f. 1974) er en kunstner med stor mangfoldighed. Hun er uddannet fra Det kgl. danske Kunstakademi i København i 2006, og hun har udstillet både i ind- og udland samt udført udsmykningsopgaver.
Herudover underviser hun på Holbæk Kunsthøjskole og er repræsenteret med værket ’Totem’ ved Holbæk Art i 2016 og er blandt de 32 kunstnere, som her har udført et gavlmaleri.
Hun er repræsenteret ved Kobberstiksamlingen, Statens Museum for Kunst, 
Statens Kunstfond, Ny Carlsbergfondet, Nykredit, Nordea, Statens Kunstråd Sverige, Clay og Københavns Kulturfond.
Fie Norsker er i dag en vigtig del af den danske kunstscene med sin meget personlige, både underfundige og alvorlige stil.

Lise Ingemand, formand for Skovbo Kunstforening, er den 3. censor ved croquisfestivalens censurering, men som hun siger, så griber hun kun ind, hvis de 2 valgte censorer er uenige.