Tidsplan

Lørdag den 25. marts 2023
9:00 Lokaler og festivalcaféen åbner
10:30 Velkomst
Scene 1
2-3 min.
Scene 2
5-7 min.
Scene 3
10-15 min.
10:45 - 11:30 Modeller på scenerne
11:45- 12:30 Modeller på scenerne
12:30 - 13:30 Spisepause og ophængning af de første værker på opslagstavlen i hallen
13:30 - 14:15 Modeller på scenerne
14:30 - 15:15 Modeller på scenerne
15:30 - 16:15 Modeller på scenerne
16:15 - 17:00 Ophængning af dagens arbejde og individuel dialog om værkerne
17:00 Festivalmiddag

Søndag den 26. marts 2023
9:00 Lokaler og festivalcaféen åbner
Scene 1
2-3 min.
Scene 2
5-7 min.
Scene 3
10-15 min.
10:00 - 10:30 Fællesscene: Søndagstema
10:45 - 11:30 Modeller på scenerne
11:45- 12:30 Modeller på scenerne
12:30 - 13:30 Spisepause og ophængning af værker på opslagstavlen i hallen
13:30 - 14:15 Modeller på scenerne
14:30 - 15:15 Modeller på scenerne
15:15 - 15:45 Etablering af ferniseringsområde og ophængning af de 20 udvalgte værker
15:45 - 16:15 Fernisering
Præsentation af censorerne, som efterfølgende har ordet
Præmier til 2-3 af de udvalgte værker
16:15 - 16:30 Deltagernes valg med præmie
16:30 Festivalen er slut - hjælp venligst med oprydning