Tidsplan

Lørdag
9:00 Lokaler og festivalcaféen åbner
10:00 Velkomst og informationer
Scene 1
Skift hvert 2.-3. min.
Scene 2
Skift hvert 5.-7. min.
Scene 3
Skift hvert 10.-15. min.
10:15 - 11:00 Modeller på scenerne
11:15- 12:00 Modeller på scenerne
12:15- 13:00 Modeller på scenerne
13:00 - 14:00 Spisepause og ophængning af de første værker på opslagstavlen i hallen
14:00 - 14:45 Modeller på scenerne
15:00 - 15:45 Modeller på scenerne
16:00 - 16:45 Modeller på scenerne
17:00 - 17:15 Ophængning af dagens arbejde og individuel dialog om værkerne
17:15 Festivalmiddag

Søndag
9:00 Lokaler og festivalcaféen åbner
9:45 Informationer til evtuelt nye deltagere
Scene 1
Skift hvert 2.-3. min.
Scene 2
Skift hvert 5.-7. min.
Scene 3
Skift hvert 10.-15. min.
10:00 - 10:45 Modeller på scenerne
11:00 - 11:45 Modeller på scenerne
12:00 - 12:45 Modeller på scenerne
12:45 - 13:45 Spisepause og ophængning af værker på opslagstavlen i hallen
13:45 - 14:30 Modeller på scenerne
14:45 - 15:30 Modeller på scenerne
15:30 - 16:00 Etablering af ferniseringsområde og ophængning af de 20 udvalgte værker
16:00 - 16:30 Fernisering
Præsentation af censorerne, som efterfølgende har ordet
Præmier til 2-3 af de udvalgte værker
16:30 - 16:45 Deltagernes valg med præmie
17:00 Festivalen er slut - hjælp venligst med oprydning